Centri za socialno delo

Center za socialno delo Ajdovščina

Naziv Center za socialno delo Ajdovščina
Naslov Gregorčičeva ulica 18
5270 Ajdovščina
Telefon 05 36 80 612,
05 96 95 870 (enota Šturje),
05 96 95 872 (redne in izredne denarne socialne pomoči)
Faks 05 36 80 624
E-pošta gpcsd.ajdov@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Bogomira Ipavec (bogomira.ipavec@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure Ponedeljek od 8 -12 in od 13 -15 ure,
sreda: 8 - 12 in 13 - 17,
petek: 8-13
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 13
Občine Ajdovščina, Vipava
Število prebivalcev 24.504
Površina 352 km2
Storitve
Projekti Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - občina Ajdovščina,
Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - občina Vipava,
Rejništvo od danes do jutri, Neverjetna leta - vsakemu otroku (Norveški finančni mehanizem)

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Ajdovščina

  Naslov:
  Gregorčičeva ulica 18
  5270 Ajdovščina

  Telefon: 05 368 06 12
  Telefax: 05 368 06 24

  Elektronski naslov: gpcsd.ajdov@gov.si

  Odgovorna uradna oseba: Direktorica: Bogomira Ipavec, univ.dipl.soc.del

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 14. 2. 2006

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-ajdovscina/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Ajdovščina.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Ajdovščina nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Direktorica: Bogomira Ipavec, univ.dipl.soc.del
  • telefon: 05 368 06 13
  • e-naslov: bogomira.ipavec@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh