Centri za socialno delo

Center za socialno delo Črnomelj

Naziv Center za socialno delo Črnomelj
Naslov Ulica 21.oktobra 9, p.p. 57
3000 Črnomelj
Telefon 073062360
Faks 073062372
E-pošta gpcsd.crnom@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Marjetka Papež (marjeta.papez@gov.si)
Delovni čas ponedeljek: 7-15, torek: 7-15, sreda: 7-17, četrtek: 7-15, petek: 7-13
Uradne ure ponedeljek: 8-12 in 13-15,
sreda: 8-12 in 13-17,
petek: 8-12
Uradne ure (2) ponedeljek: 7-15,
torek: 7-15,
sreda: 7-17,
četrtek: 7-15,
petek: 7-13
Število zaposlenih 9 + 5 (oskrba na domu)
Občine Črnomelj, Semič
Število prebivalcev 18.755
Površina 487 km2
Storitve
Projekti Oskrba na domu,
Psihosocialna pomoč družini,
Socializacija Romov

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Črnomelj

  Naslov: Ulica 21. oktobra 9/a 8340 Črnomelj

  Telefon: 07 306 23 60
  Telefax: 07 306 23 72

  Elektronski naslov: gpcsd.crnom@gov.si

  Odgovorna uradna oseba: Direktorica: Marjetka Papež

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: maj 2017

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-crnomelj/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Črnomelj.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:
  Center za socialno delo je javni socialno varstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje občin Črnomelj in Semič.

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  Varstvo otrok in družine:

  • statusna razmerja;
  • razmerja med starši in otroki;
  • izpolnjevanje starševske skrbi;
  • razveza zakonske skupnosti ali razpad izven zakonske skupnosti;
  • obravnava otrok in mladoletnikov.

  Varstvo otrok:

  • rejništvo;
  • posvojitve;
  • skrbništvo nad mladoletnimi osebami;
  • obravnava otrok izvensodnega postopka;
  • obravnava mladoletnih v sodnem postopku.

  Področje varstva odraslih:

  • naloge za preprečevanje nasilja v družin;
  • obravnava storilcev kaznivih dejanj;
  • priznanje pravice do družinskega pomočnika;
  • priznanje statusa odrasle invalidne osebe;
  • obravnava starejših oseb;
  • skrbništvo;
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev;
  • obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju in z odvisnostmi;
  • druge neopredeljene naloge - “krizne intervencije”.

  Področje enotne vstopne točke - uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

  Področe starševskeqa varstva in družinskih prejemkov

  Socialno varstvene storitve:

  • socialna preventiva;
  • prva socialna pomoč;
  • osebna pomoč;
  • pomoč družini za dom;
  • pomoč družini na domu.

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Črnomelj nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Marjetka Papež, direktorica , delovna razmerja in pravice iz dela;
   e-naslov: marjeta.papez@gov.si
   tel.: 07 306 23 62
  • Martina Horvat , varstvo odraslih, oskrba na domu, rejništvo;
   e-naslov: martina.horvat@gov.si
   tel.: 07 306 23 74
  • Sonja Udovič, obravnava invalidnih oseb, oprostitve plačil pri plačilu storitev, družbeno koristno delo, štipendije;
   e-naslov: sonja.udovic@gov.si
   tel.: 07 306 23 61
  • Ana Avguštin, skrbništvo, obravnava oseb v sodnih postopkih;
   e-naslov: ana.avgustin@gov.si
   tel.: 07 306 23 63
  • Maruška Kramarič , varstvo otrok in družine, obravnava žrtev nasilja v družini, svetovanje in osebna pomoč, pospenala;
   e-naslov: marusa.kramaric@gov.si
   tel.: 07 306 23 69
  • Mateja Malnarič , obravnava otrok in mladostnikov, ukrepi za varstvo otrok in mladostnikov, obravnava storilcev nasilja v družini, pomoč družini za dom, osebna pomoč;
   e-naslov: mateja.malnaric@gov.si
   tel.: 07 306 23 65
  • Marinka Koplan , uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, prva socialna pomoč, osebna pomoč;
   e-naslov: marinka.koplan@gov.si
   tel.: 07 306 23 73
  • Darja Konda , uveljavljanje pravic iz javnih sredstev;
   e-naslov: darja.konda@gov.si
   tel.: 07 306 23 66
  • Bernardka Vlahovič, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom;
   e-naslov: bernardka.vlahovic@gov.si
   tel.: 07 306 23 68
  • Monika Žalec, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, družinski prejemki in starševsko varstvo, prva socialna pomoč;
   e-naslov: monika.zalec@gov.si
   tel.: 07 306 23 67
  • Renata Jurinič, družinski prejemki in starševsko varstvo, priznanje očetovstva, preživnine, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev;
   e-naslov: renata.jurinic@gov.si
   tel.: 07 306 23 64
  • Marija Žunič, računovodstvo;
   e-naslov: marija.zunic@gov.si
   tel.: 07 306 23 71
  • Tanja Potočar, poslovna sekretarka.
   e-naslov: gpcsd.crnom@gov.si
   tel.: 07 306 23 60

  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih:
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

Seznam zbirk podatkov

Na vrh