Centri za socialno delo

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA, ENOTA GROSUPLJE

Naziv CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA, ENOTA GROSUPLJE
Naslov Adamičeva cesta 51
1290 Grosuplje
Telefon 017818050
Faks 017861601
E-pošta gpcsd.grosu@gov.si
Spletno mesto
Pomočnik direktorja mag. Mojca Pettauer Žižek (mojca.pettauer-zizek@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon.: 8 - 12 in 13 - 15;
sreda: 8 - 12 in 13 - 17;
petek: 8 -12;
Prva socialna pomoč tudi v torek in četrtek 7.30 - 15
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 23
Občine Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica
Število prebivalcev 38.134
Površina 464 km2
Storitve
Projekti Prostovoljno delo z otroki in mladostniki,
Prostovoljno delo z romskimi otroki,
Program občinskih enkratnih pomoči,
Program usposabljanja skrbnikov, rejnikov
Na vrh