Centri za socialno delo

CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - ZAHOD, ENOTA KOČEVJE

Naziv CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - ZAHOD, ENOTA KOČEVJE
Naslov Ljubljanska cesta 9
1330 Kočevje
Telefon 018938380
Faks 018938390
E-pošta gpcsd.kocev@gov.si
Spletno mesto csd-kocevje.si
Odgovorna oseba po pooblastilu Ana Pevec Hočevar (ana.pevec-hocevar@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure Pon.: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00;
Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 do 17.00;
Petek: 8.00 - 13.00
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 10,5
Občine Kočevje, Kostel, Osilnica
Število prebivalcev 17.875
Površina 647 km2
Storitve
Projekti Prostovoljstvo,
Psihosocialna pomoč družini,
Integracija in socializacija Romov v lokalno skupnost,
Skupine starih za samopomoč,
Skupina za samopomoč zasvojenim od prepovedanih drog,
Razvoj kadrov v socialnem varstvu
Na vrh