Novice & aktualno

Katalog izobraževanj na SCSD za leto 2019

Objavljeno: 16. januar 2019

Objavljen je katalog izobraževanj za strokovne delavce/delavke na CSD za leto 2019. Katalog bomo pravočasno dopolnjevali s točnimi datumi izvedb in podrobnejšo vsebino ter izvajalci posameznega seminarja ali delavnice. Vabilo s podrobnimi informacijami ter prijavnico za posamezni seminar bomo poslali najkasneje 10 dni pred izvedbo na vse glavne pisarne CSD, glavne pisarne enot CSD, direktorjem CSD, in pomočnikom direktorjev CSD.

Januar

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
JAVNA NAROČILA ZA VODSTVENE DELAVCE Alja Prezelj Namen seminarja je predstavitev celotnega postopka javnega naročila, s poudarkom na praktičnih napotkih naročnikom pri vodenju postopkov in primerih iz prakse, predstavitev eJN sistema in revizijskega postopka.

Februar

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
7. 2. 2019 KOMUNIKACIJSKI TRENING:
Moč uspešnih pogovorov
Simona Mlakar Frumen Za zaposlene v centrih za socialno delo je poleg kakovostnega strokovnega znanja najpomembnejša veščina komunikacija. Uspešna komunikacija odločilno vpliva na uspeh socialno-varstvenih storitev.
21. 2. 2019 PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 1. izvedba prof.dr.sc. Buljan Flander Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.
22. 2. 2019 PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 1. izvedba prof.dr.sc. Buljan Flander Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.

Marec

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
7. 3. 2019 POSREDOVANJE INFORMACIJ DRUGIM INSTITUCIJAM Sendi Murgel Na seminarju bomo naredili sistematski pregled in odgovorili na vprašanja kdaj, kaj, zakaj in komu posredovanje informacij.
14. 3. 2019 MOTIVACIJSKI INTERVJU ZA DELAVCE EVT Simona Mlakar Frumen
14. 3. 2019 CSD Maribor PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 2. izvedba prof.dr.sc. Buljan Flander Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.
15. 3. 2019 CSD Maribor PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 2. izvedba prof.dr.sc. Buljan Flander Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.
28. 3. 2019 SOCIALNO DELO Z OSEBAMI S POSEBNI POTREBAMI Predavatelj/ica bo znana naknadno Komunikacija z gluhimi in naglušnimi.

April

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
CELOSTNO OBVLADOVANJE STRESA Mateja Škorc - IPSA Asertivnost in stres, preprečevanje izgorelosti, čuječnost…
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU mag. Matjaž Remic
STIKI POD NADZOROM Predavatelj/ica bo znana naknadno
OPROSTITVE PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV Jožica Novak Konkretni primeri, dileme na podlagi izkušenj iz prakse
PREPOZNAVANJE ZNAKOV TVEGANEGA
IN ŠKODLJIVEGA PITJA
ALKOHOLA IN DRUGIH ODVISNOSTI
V sodelovanju z NIJZ, MZ. Usposabljanje strokovnih delavcev.

Maj

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
DELO S SVOJCI OSEB S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU Suzana Oreški Svetovalnica ALTRA Seminar in delavnice; omogoča seznanitev s psihosocialnim modelom, z njegovimi metodami, oblikami in veščinami dela, ki so potrebne za delo s svojci in bližnjimi. Svojci ali bližnji imajo „pravico“ do t. i. svojega »načrta obravnave«, ki vključuje različne pristope in faze, je prilagojen njihovi zgodbi in stiski.
IZVAJANJE SKRBNIŠTVA PO DZ Predavatelj/ica bo znana naknadno Skrbništvo glede na novo ureditev v Družinskem zakoniku.
DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK dr. Marija Anderluh
IZDELAVA OCENE PRIMERNOSTI KANDIDATA ZA IZVAJANJE REJNIŠTVA Maksimiljana Mali in
mag. Metoda Maj
Preverjanje formalnih meril za ustreznost kandidatov, razmejitev kandidati za rejništvo in posvojitev – pasti!.
Informativni pogovor s kandidatom, obisk na domu, usmerjen intervju za spoznavanje kandidata in družine, izdelava psihološkega mnenja, prikaz primerov, vaje v obliki pisanja ocene primernosti.
OBRAVNAVA OGROŽENIH OTROK
– izdelava ocene ogroženosti otroka
Dubravka Hrovatič Seminar s primeri iz prakse in delavnico.
TRENING USPEŠNEGA TIMSKEGA SODELOVANJA Simona Mlakar Frumen 8 pedagoških ur, seminar in delavnice; Vsako sodelovanje vključuje posameznike, ki predstavljajo množico različnih, pogosto tudi nasprotujočih stilov medosebnega delovanja. Različnost pogosto jemljemo kot zaviralno dejstvo, ker se v njej ne znajdemo in ker pogosto povzroča napetosti in konflikte. Vse to nam krade dragoceni čas in energijo, zmanjšuje učinkovitost in motiviranost posameznika in skupine. Na ta način se vse premalo izkoristijo potenciali, tako pomembni za zadovoljstvo posameznikov in uspeh organizacije.
PRIČANJE NA SODIŠČU IN VLOGA STROKOVNEGA DELAVCA Mirjana Kranjčevič + sodnik Trening pričanja na sodišču, pod vodstvom odvetnika in sodnika.

Junij

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
NASILJE V DRUŽINI koordinatorice in ngo Seminar namenjen novim sodelavcem na področju nasilja v družini.
ZAPISOVANJE V SOCIALNEM DELU Nina Mešl Trening zapisovanja, delavnica.
SOCIALNO DELO Z MLADOSTNIKI S TEŽAVAMI V ODRAŠČANJU Predavatelj/ica bo znana naknadno Socialno delo z mladostniki brez kaznivih dejanj.

September

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
OBRAVNAVA NASILJA – kombinacije ukrepov in storitev Sendi Murgel,
ostali predavatelji bodo znani naknadno
Glede na nove oblike ukrepov sodišč (začasne odredbe in ukrepi trajnejšega značaja) bomo pripravili seminar, ki bo razmejil ukrepe od storitev CSD ter prikazal možnost njihovega prepletanja.
PREDHODNO SVETOVANJE IN MEDIACIJA Predavatelj/ica bo znana naknadno
OSEBNA POMOČ mag. Melita Žontar Nadaljevalni seminar z delavnico.
PSIHOSOCIALNA POMOČ V KRIZNIH SITUACIJAH Mateja Štirn Razbremenilni pogovori z uporabniki za strokovne delavce v interventni službi.
KOMUNIKACIJSKE ODVOZLANKE Irena Potočar Papež Vsebina:
 • komunikacijski kanali in strategije,
 • prvi vtis in njegov pomen,
 • besedno sporazumevanje (jaz sporočila, moč besed …),
 • nebesedno sporazumevanje (mimika,gestika,proksemika),
 • vrednote,
 • moč pozitivnega mišljenja,
 • pozdravljanje, naslavljanje in rokovanje,
 • telefonski bonton,
 • aktivno poslušanje,
 • vaje

Oktober

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
DELOVNA RAZMERJA mag. Nataša Belopavlovič Sklepanje pogodbe o zaposlitvi, pogodba o zaposlitvi, obveznost pogodbenih strank po Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o javnih uslužbencih in druga aktualna vprašanja.
PSP - VARSTVO STAREJŠIH Predavatelj/ica bo znana naknadno Sodelovanju z drugimi institucijami pri iskanju rešitev, izključenost, duševno zdravje, nasilje, revščina.
REJNIŠTVO - DELO Z MATIČNO DRUŽINO Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič,
ostale predavatelj/ica bo znana naknadno
POGOVOR Z OTROKOM V KRIZNIH SITUACIJAH Neža Miklič Metode in tehnike pogovora z otrokom, nasilje v družini, spolna zloraba, psihologija travme.
POMOČ NA DOMU Carmen Rajer
SODELOVANJE S SODIŠČI
– izdelava mnenja za sodišče
Predavatelj/ica bo znana naknadno Že na medinstitucionalnih delavnicah bodo sodniki izpostavili kakšen predlog ali mnenje CSD potrebujejo v različnih postopkih in s pomočjo teh zaključkov bo pripravljeno izobraževanje.

November

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
NAMESTITEV MLADOLETNIKA V ZAVOD Predavatelj/ica bo znana naknadno V luči Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov v strokovnih centrih za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami.
POMOČ DRUŽINI ZA DOM Predavatelj/ica bo znana naknadno Vzgojna nemoč staršev in storitev pomoč družini za dom.
TRENING ASERTIVNOSTI Majda Šavko
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA OTROKA Ljubica Marjanovič Umek Obdobje mladostništva, odstopanja v razvoju mladostnika, kako nadomestiti razvojne primanjkljaje.
PSP - VARSTVO STAREJŠIH Predavatelj/ica bo znana naknadno Sodelovanju z drugimi institucijami pri iskanju rešitev, izključenost, duševno zdravje, nasilje, revščina.

December

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
VARSTVO INVALIDOV Predavatelj/ica bo znana naknadno
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV Predavatelj/ica bo znana naknadno
PARTNERSKO SVETOVANJE V VISOKO KONFLIKTNIH RAZVEZAH Predavatelj/ica bo znana naknadno

Usposabljanja

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
18. -22. 3. 2019 KARTE PRIJATELJSTVA Ustanova Relationships are Forever, Malta Karte prijateljstva so razvili v malteški
Ustanovi Relationships are Forever (Odnosi so za vedno),
z namenom pomoči otrokom in mladim,
da bi ti lahko razvili dobre odnose v družini, s prijatelji in drugimi v življenju.
2 obliki izobraževanj:
 • train the trainer,
 • seminar o tem kako uporabljati karte pri delu z otroki.
10X8ur/na 14 dni TRENING COACHINGA ZA VODNJE CSD in enot CSD Simona Mlakar Frumen in Majda Šavko 80 pedagoških ur;
Za uspešno izvajanje coachinga s sodelavci, z namenom:
 • motiviranja za samostojnejše izvajanje delovnih procesov,
 • spremljanja in usmerjanja talentov pri njihovem kariernem razvoju,
 • sodelovanja pri uvajanju novo zaposlenih,
 • usmerjanja in podpora zaposlenim pri odkrivanju lastnih prednosti in potencialov,
 • uvajanje timskega coachinga in dr.
 • 14. in 15. februar v Ljubljani,
 • 14. in 15. marec v Maribor,
 • 25. in 26. april v Ljubljana,
 • 16. in 17. maj v Kopru.
PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK Prof.dr.sc. Gordana BuljanFlander Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.
DRUŽINSKA MEDIACIJA
(2. MODUL IZOB. ZA DZ)
več izvajalcev Usposabljanje za družinskega mediatorja

Na vrh